BEAMI s.r.o.  -   zemní a výkopové práce pro Brno a okolí 

Zemní a výkopové práce provádíme pomocí minibagru, bagru, traktorbagru a nakladače BOBCAT , CATTERPILAR . Těmito stroji jsme schopni zajistit veškeré zemní a teréní úpravy potřebné pro výstavbu rodinných domů, hal a skladů. 

Prováděné práce

 • výkopy základů domů, garáží a ostatních budov
 • výkopy pro inženýrské sítě ( voda, elektro, plyn, kanalizace, telekomunikace)
 • výkopy pro bazén včetně základových desek 
 • úpravy a opravy komunikací
 • terénní úpravy rovinných i svažitých ploch
 • nakládání materiálů - písek, zemina, štěrk, suť
 • zahrnování - hutnění / přesun materiálu 

Stavební práce a rekonstrukce 

 • oprava a výstavba opěrných zdí, zídek a okrasných plotů
 • pokládka dlažby - chodníky, parkovací plochy, komunikace, vjezdy / nájezky
 • opravy dlážděných cest a chodníků
 • realizace kanalizačních přípojek, drenáží a vsakovací nádrží 
 • realizace zahradních jezírek